fbpx

Детегледач

февруари 15 2024

Фондация „За Нашите Деца“, вече повече от 30 години, работи за това, всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България. Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За КСУ Дневен център в гр. София търсим Детегледач, който да подпомогне екипа в изпълнението на неговата мисия.

Роля и отговорности:

• Полага грижи за деца от 3-7 годишна възраст с трудности в развитието в Дневния център.
• Подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения.
• Подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености.
• Заедно с останалите специалисти в услугата работи по различни програми и прилага методи и техники на подкрепа, които са съобразени с индивидуалните особености на всяко дете.

Образование, умения и опит, които изискваме:

• Минимален образователен ценз – с предимство е висшето образование в социалната сфера, средно образование или Психология;
• Кандидатът да не е лишаван / ограничаван от родителски права;
• Да не страда от заболявания, опасни за здравето и живота на децата;
• Да има опит в отглеждането и грижата за деца със специални нужди, както и желание за развитие на допълнителни умения за работа с деца;
• Опит в системите на здравеопазването или образованието ще се считат за предимство.

Необходими качества и умения:

• способност за работа с деца;
• способност за работа с лица от различни уязвими групи;
• умения за бърза и адекватна реакция;
• добри комуникативни умения;
• умения за работа в екип.

Организацията предлага:

• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
• Трудов договор с Фондация „За Нашите деца“;
• Принос към благородна кауза;
• Работа на 7-часов работен ден, 5 дневна работна седмица;
• Програма „Грижа за хората“.

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване