Доброволци в Детска къща

юни 23 2021

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За нашата Детска къща, търсим доброволци, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работим.

Каква ще бъде твоята роля?

  • Включване в полагането на грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 7 години, което включва дневен режим, хранителен режим, хигиенни навици.
  • Подкрепяне на развитието на децата и посрещане на техните нужди, отговорност за опазването на живота и здравето им.
  • Взимане на участие в организиране на празници, тържества, разходки, излети, посещения на децата на различни мероприятия, подходящи за възрастта им.
  • Възможност за посещения мин. 4 часа веднъж седмично, включително и през почивни дни
  • Включва се в обучителни, творчески, развитийни занятия и дейности с децата

 

Какви изисквания имаме?

• Образование – мин. средно;
• Да не са осъждани или следствени по престъпления срещу личността;
• Кандидатите да не са лишавани/ограничавани от родителски права;
• Добро психическо здраве;
• Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства;
• Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата;
• Да проявяват отговорност, самоконтрол, коректност, такт и изключителна дискретност по отношение информация, свързана с децата.

 

Лични качества, които бихме оценили:

• Позитивно настроен спрямо уязвими деца;
• Способност за работа под напрежение;
• Толерантност по отношение на различията;
• Отговорен, организиран, гъвкав.

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Одобрените кандидати ще сключат споразумение с Фондация „За Нашите Деца“ и ще получат сертификат.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

    Форма за кандидатстване