Експерт „Дигитален маркетинг“

октомври 29 2021

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

За Комплекса за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работим.

Ако искате да станете част от нашия екип, може да кандидатствате за позицията

ЕКСПЕРТ ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ 

Основни отговорности:

• Създаване и изпълнение на дигитална стратегия за управление на публичният образ на ФЗНД в социалните мрежи, уебсайт и ютюб.
• Създаване на маркетингови кампании за фондонабиране за индивидуални и корпоративни дарители;
• Изготвяне на анализи за ефективността на всяка кампания;
• Стратегически важни стъпки за фиксиране на силните и слабите ни страни, потребителите, които си заслужава да привлечем, и начините, по които можем да ги спечелим.
• Предлага за утвърждаване и изпълнява утвърдена дигитална стратегия за управление на публичният образ на ФЗНД в социалните мрежи и уебсайт.
• Изпълнява утвърдени комплексни вътрешни и външни комуникации, които влияят върху постигане на стратегическите цели на организацията.
• Партнира с външни ПР и рекламни агенции.
• Изготвя анализи за ефективността на онлайн комуникациите и изпълнение на комуникационният план на Фондацията;
• Дефинира стратегически важни стъпки за фиксиране на силните и слабите ни страни, потребителите, които си заслужава да привлечем, и начините, по които можем да ги спечелим.
• Създава кризисен комуникационен план за прилагане в социалните мрежи.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

• Висше образование в подходяща специалност – Връзки с обществеността, Журналистика, Филология или подобна специалност или преминато специализирано обучение;
• Минимум 2 г. практически опит в управление на социални мрежи и дигиталния маркетинг.
• Опит в кампании за набиране на средства за социално значими каузи посредством дигитален маркетинг и социални мрежи.
• опит в управлението на уебсайтове.

Добри познания за:

• social media marketing – FB, Instagram, LinkedIn; You tube;
• e-mail маркетинг;
• content marketing;
• Google ads and analytics;
• copywriting;
• дигиталните инструменти и платформи за проучване и анализ;
• работа с Photoshop;
• фондонабирателни инструменти;
• Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Английски език – отлично.

Необходими компетенции:

• Креативност и въображение;
• Умения за анализ и планиране;
• Желание за развитие и инициативност;
• Взаимодействие;
• Лоялност;
• Осигуряване качество на работата;
• Ефективна комуникация.

Ние предлагаме:

• Работа в организация с кауза;
• Коректни трудово-правни взаимоотношения;
• Дългосрочни и развиващи ангажименти;
• Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
• Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
• Програма „Грижа за хората“.
• Гъвкаво работно време и възможност за Home Office.

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото професионалното развитие и израстване е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, Старши експерт „Управление на Човешки ресурси“ на тел. +359878336023.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване