Експерт „Планиране и отчитане на проекти“

септември 26 2022

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа ни, в гр. София, търсим ЕКСПЕРТ „ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ“, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за кузата на фондацията.

Основни задължения и отговорности:
• Изготвя финансови предложения по конкурси и проекти;
• Осъществява финансов мониторинг на проекти;
• Изготвя междинни и годишни финансови отчети по проекти;
• Изготвя финансови отчети към Корпоративни и индивидуални дарители;
• Участва в планиране на годишен бюджет на организацията;
• Осъществява мониторинг на проекти;

Изисквания към кандидата за заемане на позицията:
• Висше образование в направление Икономика – Финанси и счетоводство, Счетоводство и контрол, Финансова отчетност;
• Професионален опит – дългогодишен опит на подобна позиция е с предимство;
• Добри познания на MS Office, много добро владеене на Excel;
• Прецизност към детайла;
• Комуникативност;
• Самостоятелност и организираност;
• Способност за работа под напрежение;
• Умения за работа в екип;
• Познаване и прилагане на законодателството в областта на счетоводството;
• Умение за извличане и презентиране на информация.

Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…
Ако работата за смислена кауза е вълнуваща за вас…
Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване