Експерт „Ранно детско развитие“

юли 20 2022

Фондация „За Нашите Деца“ вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За екипа ни в град Пловдив, търсим да назначим Експерт Ранно детско развитие, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за каузата на фондацията.

Роля и отговорности:

 • Участва в развитието и реализирането на индивидуални и групови дейности за ранно детско развитие на територията на община Пловдив и областта.
 • Участва в срещи по договаряне на развитийни и социализиращи дейности в болнични заведения, детски градини и училища.
 • Отговаря за реализирането на груповата работа с детски градини и училища, с които имаме изградени партньорства.
 • Провежда дейности за стимулиране развитието на деца в ранна възраст, като използва подходящи образователни стратегии, методи и техники.
 • Извършва психологическо консултиране на специалистите и семействата относно детското развитие, ролята на играта и подходящите занимания за напредъка на децата. Съдейства за провеждането на социализиращи и други необходими дейности за деца и семейства.
 • Събира, анализира и отчита информация относно наблюденията и резултатите от проведената работа с децата, родителите и специалистите.
 • Управлява регистри, досиета, доклади към ОЗД, изходяща кореспонденция, договаряне с клиенти и документация.
 • Работи съвместно с мултидисциплинарен екип и участва в общи екипни срещи и работни формати.
 • Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в някоя от следните специалности: „Психология“, „Детско-юношеска психология“, „Специална педагогика“, „Педагогика“;
 • Опит в работата с деца и семейства;
 • Опитът в провеждането на обучения и групови дейности е предимство;
 • Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца и предучилищното образование;

 

Организацията предлага:

 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
 • Работа в отдаден и динамичен екип.
 • Принос към благородна кауза.
 • Работа на 8 часови смени 5 дневна работна седмица.
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
 • Програма „Грижа за хората“.
 • Работа в отдаден и динамичен екип.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото професионалното развитие и израстване е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

  Форма за кандидатстване