Експерт „Събития и външни партньорства“

април 04 2023

Фондация „За Нашите Деца” вече повече от 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна, развиваща и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро света на хиляди деца.

За екипа ни „Корпоративна социална отговорност и комуникации“ търсим човек, който споделя нашите ценности и ще ни подкрепи в организирането на събития и развиването на външни партньорства.

Какво ще бъде ежедневието ти при нас?

 • Ще инициираш, организираш и координираш годишния план за събития на фондацията като гарантираш провеждането на успешни и разнообразни формати – конференции, кръгли маси, детски празници, фондонабирателни събиия;
 • Ще управляваш и развиваш отношенията с ключови партньори, обществени личности, спонсори и доставчици на услуги, необходими за ефективното организиране на събития;
 • Ще развиваш взаимоотношенията на организацията с дипломатическите мисии в България;
 • Ще представляваш организацията на различни събития, форуми и мрежи;
 • Ще допринасяш за поддържането и граденето на добрия имидж на фондацията, за промотиране на дейността и постигнатите резултати пред външни публики;

Ти си нашият нов колега, ако:

 • Имаш висше образование – маркетинг, бизнес администрация, международни отношения, комуникации или сходни;
 • Имаш минимум 4 години професионален опит, свързан с организирането на събития, управлението на клиенти или проекти, комуникации;
 • Си организиран, самостоятелен и педантичен към детайлите;
 • Си проактивен, ориентиран към постигането на резултати и не се страхуваш да работиш в динамична среда;
 • Имаш отлични презентационни умения и умееш да завладяваш малка (или голяма) група хора;
 • Си креативен и можеш да създаваш въздействащи визуални продукти – презентации, колажи, постери и др.
 • Имаш опит в организирането и провеждането на онлайн и e-mail маркетинг кампании;
 • Си последователен, самостоятелен и спазваш крайни срокове;
 • Отлично владееш английски език – писмено и устно;
 • Имаш предишен опит в работата с КСО проекти, НПО или доброволчески инициативи ще бъде сметнато за предимство.

Организацията предлага:

– Трудов договор с Фондация „За Нашите Деца“;
– Работа във високо мотивиран и професионален екип;
– Динамична и иновативна среда на работа;
– Коректни условия на труд;
– Обучения за личностно и професионално развитие.

Как да кандидатствам:

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да подкрепите най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…
Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

  Форма за кандидатстване