Експерт „Управление на човешките ресурси“

Фондация „За Нашите Деца” търси Експерт „Управление на човешките ресурси“

март 29 2021

Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

Експерт „Управление на човешките ресурси“

Основни задължения:

✓ Организира и провежда процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца“;

✓ Разработва процедури за подбор, измерващи професионално значимите качества на кандидатите;

✓ Поддържа и актуализира база данни с потенциални кандидати и контакт с тях във връзка с бъдещи възможности и свободни позиции, при спазване на Закона за защита на личните данни и политиката по GDPR;

✓ Анализира и проучва пазара на труда, дава предложения за нови канали и тактики за подбор на служители за различните направления на фондацията;

✓ Следи тенденциите в пазара на труда, дава предложения за промяна на длъжност, задължения и заплащане;

✓ Координира стажантската и доброволческата програми на фондацията;

✓ Представя фондацията на кариерни форуми;

✓ Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители в работата;

✓ Координира административните процедури за назначаване, промяна в Трудовите договори и прекратяване на служители със Специалист ТРЗ;

✓ Организира и координира процеса на оценка и анализира ефективността на системата за оценка на служителите;

✓ Поддържа в актуалност органиграмата и информацията на сайта, свързана с екипа и откритите процедури за подбор;

✓ Поддържа в актуалност длъжностни характеристики за всички позиции в организацията.

✓ Провежда изходни интервюта

✓ Изготвя анализи за:

✓ текучеството

✓ организационната култура

✓ състоянието на екипите

✓ обучения

✓ Изготвя плана за обучение в организацията.

 

Изисквания и необходими компетенции:

✓ Висше образование в подходяща специалност – „Управление на човешките ресурси“/ „Психология“/„Администрация и управление“ и др.;

✓ Минимум 3 г. практически опит във всички процеси на функцията ЧР;

✓ Практически опит в прилагането на инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностови характеристики;

✓ Познания за законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация;

✓ Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

✓ Английски език.

 

Ние предлагаме:

✓ Работа в организация с кауза;

✓ Коректни трудово-правни взаимоотношения;

✓ Дългосрочни и развиващи ангажименти;

✓ Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;

✓ Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.

✓ Програма „Грижа за хората“.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Форма за кандидатстване

Формуляр за свободна позиция е изпратен успешно

Благодаря ти!