Фасилитатор на детски групи

ноември 29 2022

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа ни „Мисия Украйна“ в град София търсим ФАСИЛИТАТОР НА ДЕТСКИ ГРУПИ.

Основни отговорности и задължения:

• Изготвя план за работа с групи украински деца с дейности, които отговарят на тяхната възраст, развитие, интереси и изисквания за безопасност, като спазва методологията за Защитени пространства.
• Провежда дейностите в Защитените пространства с групите деца по месечен график.
• Дава обратна връзка на екипа на „Мисия Украйна“ за групите и отделните деца, а при необходимост и на техните родители.
• Спазва правилата за провеждане на груповите дейности.
• Спазва правилата за безопасност и сигурност на децата при ползване на социални и интегрирани услуги, предоставяни във фондация „За Нашите Деца“.
• Оформя отчет към координатора за работата си с детските групи през месеца до 5 число на следващият месец.
• Заявява необходими материали за работа с децата към координатора на „Мисия Украйна“.

Изисквания за заемане на позицията:

• Подходящо педагогическо образование или „Психология“
• Опит в работата с деца и/или детски групи
• Предимство е майчин език – руски и украински

Ако работата за смислена кауза е вълнуваща за вас, кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване