Консултант грижа за деца в ранна детска възраст, с английски език

Фондация „За Нашите Деца” търси Консултант грижа за деца в ранна детска възраст, с английски език

април 09 2021

Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме наследник на британската благотворителна организация „Every Child“. Организацията ни е с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда и да повишат уменията на родители и хора в родителска роля за предоставянето на качествена грижа за деца в ранна възраст. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом. Прилагаме възможно най-добрите национални и международни подходи и методи на работа, които гарантират качествена подкрепа на семействата и техните деца.

Ние предоставяме професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст като насърчаваме постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Като част от своето развитие организацията търси да подобри прилагането на международни практики и опит в полагането на грижа за деца в ранна възраст. За целта търсим:

„Консултант грижа за деца в ранна детска възраст, с английски език“:

 

Роля и отговорности:

✓ Предоставя ежедневни интензивни консултации към родители и други членове на семейства, които полагат гри
жа за деца в ранна възраст;

✓ Проследява развитието на децата и дава насоки за подобряване на методите на родителите и други членове на семейството, с цел стимулиране на холистичното и пълноценното им развитие;

✓ Изготвя програма за отглеждане на децата, както и писмени насоки за грижа;

✓ Провежда ежедневни демонстрационни занимания, стимулиращи всички области на развитие на децата, като включва активно и родителите;

✓ Прилага установени Британски практикиза стимулиране на развитието на децата, чрез игра, музика и всички други научно обосновани и високо-ефективни методи;

✓ Има принос към разработването и осъществяването на проучвания, свързани с изпълнението на дейности по проекти на фондацията, свързани с темата за високо-качествена грижа и развитие на деца в ранна възраст;

✓ Съдейства за внедряването на най-добрите практики на Великобритания или други англо-говорящи страни с доказано успешна социална политика и практика, спрямо ранното детство и семейната подкрепа.

Място на работа: град София.

 

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

✓ Завършена образователна програма за обгрижване на деца в българско или чуждестранно учебно заведение. За предимство ще се счита познаване на изискванията и методологията на британската образователна система;

✓ Минимален престой/заетост в английско говоряща страна 3 години;

✓ Мотивация за работа, добра комуникативност, умение за работа с деца;

✓ Опит в гледането на деца извън и в детски заведения;

✓ Отговорност, самоконтрол, коректност и такт;

✓ Позитивно мислене;

✓ Готовност за целодневна заетост;

✓ Отлично влaдеене на английски език;

✓ Образование в професионалните направления Педагогически науки, Психология, Социални дейности, Здравни грижи.

 

Нашето предложение включва:

✓ Заплащане в диапазона 1200 – 1600 лева на месец;

✓ Много добри условия за работа;

✓ Трудов договор;

✓ Допълнителен платен отпуск;

✓ Социален пакет съгласно Програмата на фондацията „Грижа за хората“.

 

Ако желаете да кандидатствате за обявената длъжност, изпратете ни следните документи:

✓ Автобиография;

✓ Копие от диплома за завършено образование;

✓ Препоръки от предишни работодатели /ще се считат за предимство/;

✓ Други документи, които бихте искали да вземем под внимание.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на имейл адрес hr@detebg.org. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист„Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889 752 566

*Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Форма за кандидатстване

Формуляр за свободна позиция е изпратен успешно

Благодаря ти!