fbpx

Координатор „Информационни технологии“

август 04 2023

Фондация „За Нашите Деца“ вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Искате ли със знанията и уменията си да допринесете за развитието на една от водещите неправителствени организации в България? Желаете ли да натрупате още знания и ключови умения, учейки се от съвременни практики и модели за развитие на гражданските организации?

Ако отговорът на тези въпроси е „Да“, то тогава Вие сте човекът, когото търсим да се присъедини към нашия екип като: Координатор „Информационни технологии“

Роля и отговорности:

 • Съдейства на служителите при затруднения, проблеми и въпроси, свързани с информационните технологии и техника, които се използват във фондацията;
 • Подава заявки, осъществява координацията и проследява отстраняването на проблеми към обслужващата ИТ фирма.
 • Участва и провежда въвеждащи обучения и обучения за подобряване на дигиталните компетенции в организацията в областта на информационните технологии, използвани във фондацията.
 • Подкрепя техническото обезпечаване на обучения, конференции и събития в организацията.
 • Съдейства при подреждане на дигиталната информацията на организацията.
 • Съдейства при изготвяне на презентации и други материали, представящи работата на фондацията.
 • Съдейства при внедряване на нови политики и миграции, свързани с информационните технологии.

Професионални компетенции:

 • Образование: висше, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
 • Професионално направление: Информационни технологии, публична или бизнес администрация.
 • Минимален професионален опит: 2 години.

Специфични знания и умения във връзка със заемане на длъжността:

• Отлична компютърна грамотност (Word, Excel, Power Point, Office 365);
• Добро познаване на Windows базирани операционни системи;
• Основни познания за компютърни мрежи;
• Основни познания за отстраняване на Wi-Fi проблеми;
• Добро владеене на английски език, писмено и говоримо.
• Опит с бази данни и CRM системи ще се счита за предимство.

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенческа характеристика:

• Аналитичност;
• Внимание към детайлите;
• Организираност, лоялност и коректност;
• Умение за ефективна работа в екип със служители от всички нива на организацията
• Умение за спазване на стриктни крайни срокове и работа в динамична среда;
• Умения за създаване на доверие и изграждане на мрежи от контакти;
• Желание за учене и развитие.

Организацията предлага:

– Работа във високо мотивиран и професионален екип;
– Динамична и иновативна среда на работа;
– Коректни условия на труд;
– Обучения за личностно и професионално развитие.

Как да кандидатствам:

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

  Форма за кандидатстване