fbpx

Логопед

април 16 2024

Вече повече от 30 години фондация „За Нашите Деца“ подкрепя най-уязвимите деца в ранна възраст, стимулирайки развитието им още от тяхното раждане. От създаването си досега фондацията е подкрепила над 26 000 деца и родители, като дейността ни се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив.

За КСУ Дневна грижа за деца с трудности в развитието в гр. София, търсим Логопед.

Основни отговорности и задължения:
• Предоставя консултации за родители на деца с трудности в развитието.
• Извършва логопедична оценка и терапия за деца с трудности в развитието, за които е идентифицирана такава потребност.
• Съставя план за индивидуална работа с децата.
• При необходимост предоставя договорените услуги мобилно в болнична или семейна среда.
• Извършва логопедични консултации на деца в ранна възраст.
• Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники.
• Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата.
• Планира дейности и работи за компенсиране на трудностите на децата по индивидуално изготвена програма.
• Насърчава и развива семейно-ориентираната грижа към децата.
• Работи съвместно с мултидисциплинарен екип и участва в общи екипни срещи при планиране и извършване на подкрепата към детето и семейството.
• Поддържа добра комуникация и открити взаимоотношения с всички служители на организацията за осигуряването на взаимна обмяна на опит, информация и взаимна подкрепа.

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование в някоя от следните специалности: „Логопедия“, „Психология“, „Специална педагогика“ или друга подходяща специалност;
• Опит в работата с деца;
• Способност за работа с деца и семейства;
• Способност за работа с лица от различни уязвими групи;
• Умения за бърза и адекватна реакция;
• Умения за вземане на решение в ситуация на криза и/или емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции;
• Добри комуникативни умения;
• Умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

Организацията предлага:
• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
• Трудов договор с фондация „За нашите деца“
• Работа в отдаден и динамичен екип.
• Принос към благородна кауза.
• Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
• Програма „Грижа за хората“.

Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…

Кандидатствайте при нас като изпратите вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване