fbpx

Логопед – гр. Пловдив

април 16 2024

Вече повече от 30 години фондация „За Нашите Деца“ подкрепя най-уязвимите деца в ранна възраст, стимулирайки развитието им още от тяхното раждане . От създаването си досега фондацията е подкрепила над 26 000 деца и родители, като дейността ни се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив.

За екипа на ЦОП „За Деца и Родители“ в гр. Пловдив търсим Логопед, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за каузата на фондацията по проект „Холистична подкрепа за ранно детско развитие“

Основни задължения и отговорности:
1. Извършва логопедична оценка и терапия за деца с проблеми в говорното развитие, за които е идентифицирана такава потребност.
2. Предоставя консултации за родители.
3. Предоставя договорените услуги мобилно в институции от училищното и предучилищното образование и в семейна среда в Област Пловдив.
4. Извършва други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники.
5. Консултира специалистите или родителите относно спецификата на подходящите занимания и напредъка на децата.
6. Взема самостоятелни решения по отношение на организацията на работата и начина на изпълнение на поставените задачи.
7. Събира, анализира и отчита информация относно наблюденията и резултатите от проведената работа с децата, родителите и специалистите. Дава предложения за промени.
8. Работи съвместно с мултидисциплинарен екип и участва в общи екипни срещи при планиране и извършване на подкрепата към детето.
9. Участва в организираните вътрешни обучения, методични дни и супервизии, като изказва аргументирано и мотивирано мнение, дава идеи и предложения за подобряване на работата.
10. Участва в планирането и организирането на обучения, дискусионни и семинарни дни, съобразно спецификата в която работи, методични дни и други формати в сферата на предоставянето на услуги за ранно детско развитие.
11. Информира и ангажира заинтересованите страни и създава система за взаимодействие и координация.

Изисквания за заемане на позицията:
• Специалност – „Логопедия“, „Специална педагогика (логопедия)“, „Дефектология“;
• Опит в работата с деца и семейства;
• Компютърна грамотност;
• Умения за бърза и адекватна реакция;
• Добри комуникативни умения;
• Умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие;
• Шофьорска книжка кат. Б;

Организацията предлага:
• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
• Работа в отдаден и динамичен екип.
• Принос към благородна кауза.
• Работа на 8 часови смени 5 дневна работна седмица.
• Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
• Програма „Грижа за хората“.
• Работа в отдаден и динамичен екип.

Кандидатствайте при нас, като изпратите вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване