fbpx

Медицинска сестра

януари 03 2024

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа на Дневния център в гр. София търсим МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, която ще работи всеотдайно за каузата на фондацията.

Отговорности:

• Спазва етичния кодекс за работа с деца;
• Извършва сутрешен филтър на децата пребиваващи в центъра;
• Следи здравословно състояние на децата на дневна база;
• Участва в изготвяне на разнообразно и здравословно меню за хранене;
• Взима участие в комисиите при разглеждане на документацията по случаи;
• Поддържа комуникация с общопрактикуващите лекари на бенефициентите на центъра;
• Оказва съдействие на персонала при констатирани проблеми;
• Поддържа контакт с лекаря, който обслужва центъра;
• Следи здравословното състояние на децата в центъра спрямо предоставената документация;
• Работи с мултидисциплинарен екип съставен от различни специалисти (рехабилитатор, специален педагог, логопед, социални асистенти и други) според спецификата на случая и нуждите на децата;
• Оказва първа долекарска помощ, при необходимост възникнала с персонала или децата, ползващи услугите на Дневния център;
• При необходимост консултира и насочва родителите на децата ползващи услугите в центъра;
• Работи в екип със социалните асистенти в предоставянето на базова грижа за децата в Дневния център;
• Спазва графика на дейностите, планирани за децата на ежедневна база.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: Полувисше/Висше;
• Професионален опит – предимство опит в резидентни социални услуги за деца

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване