Медицинска сестра

септември 02 2022

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа на Дневния център в гр. София търсим МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, която ще работи всеотдайно за каузата на фондацията.

Отговорности:

 • Спазва етичния кодекс за работа с деца;
  • Извършва сутрешен филтър на децата пребиваващи в центъра;
  • Следи здравословно състояние на децата на дневна база;
  • Участва в изготвяне на разнообразно и здравословно меню за хранене;
  • Взима участие в комисиите при разглеждане на документацията по случаи;
  • Поддържа комуникация с общопрактикуващите лекари на бенефициентите на центъра;
  • Оказва съдействие на персонала при констатирани проблеми;
  • Поддържа контакт с лекаря, който обслужва центъра;
  • Следи здравословното състояние на децата в центъра спрямо предоставената документация;
  • Работи с мултидисциплинарен екип съставен от различни специалисти (рехабилитатор, специален педагог, логопед, социални асистенти и други) според спецификата на случая и нуждите на децата;
  • Оказва първа долекарска помощ, при необходимост възникнала с персонала или децата, ползващи услугите на Дневния център;
  • При необходимост консултира и насочва родителите на децата ползващи услугите в центъра;
  • Работи в екип със социалните асистенти в предоставянето на базова грижа за децата в Дневния център;
  • Спазва графика на дейностите, планирани за децата на ежедневна база.

  Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: Полувисше/Висше;
  • Професионален опит – предимство опит в резидентни социални услуги за деца

  Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

  Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

  Форма за кандидатстване