Мениджър „Човешки ресурси“

август 04 2022

Фондация „За Нашите Деца“ вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За екипа на фондацията търсим да назначим МЕНИДЖЪР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ в гр. София

Роля и отговорности:

 • Анализира и проучва пазара на труда и нивото на работните заплати в страната, дава предложения веднъж годишно за промени във възнагражденията на служителите.
 • Представя фондацията на кариерни форуми.
 • Координира административните процедури за назначаване, промяна в трудовите договори и прекратяване на служители.
 • Извършва анализи във връзка с прилаганите политики в областта на управление на човешките ресурси във фондацията.
 • Поддържа в актуалност органиграмата на организацията.
 • Поддържа в актуалност длъжностни характеристики за всички позиции в организацията.
 • Провежда изходни интервюта
 • Изготвя план за обучение в организацията.
 • Изготвя планове за управление на приемствеността и талантите в организацията.
 • Провежда обучения за меки умения.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в подходяща специалност – „Управление на човешките ресурси“/ „Психология“/„Администрация и управление“ и др.;
 • Минимум 3 г. практически опит във всички процеси на функцията ЧР;
 • Управленски опит ще се счита за предимство.
 • Практически опит в прилагането на инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностови характеристики;
 • Познания за законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация;
 • Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Английски език – отлично.

 

Необходими компетенции:

 • Взаимодействие
 • Лоялност
 • Осигуряване качество на работата
 • Подбор на персонал
 • Прилагане на правила и процедури
 • Работа в екип
 • Работа със специализиран софтуер
 • Управление на информацията
 • Управление чрез компетенци
 • Асертивност
 • Ефективна комуникация

 

Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото професионалното развитие и израстване е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

  Форма за кандидатстване