Мениджър „Подбор и развитие“

октомври 13 2021

Фондация „За Нашите Деца” вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

Ако искате да сте част от нашата кауза и да допринасяте за развитието на професионалистите във фондацията и да сте част от стимулираща и вдъхновяваща органзиационна култура можете да станете част от нашия екип, като кандидатствате за позицията
Мениджър „Подбор и развитие“

Основни задължения:

• Организира и провежда процесите по набиране и подбор на служители във фондация „За Нашите Деца“;
• Прилага компетентностния подход, като част от системите за управление на човешкия капитал;
• Анализира и проучва пазара на труда, дава предложения за нови канали и тактики за подбор на служители за различните направления на фондацията;
• Координира стажантската и доброволческата програми на фондацията;
• Представя фондацията на кариерни форуми;
• Координира програмите за въвеждане на новоназначените служители във фондацията;
• Координира административните процедури за назначаване, промяна в трудовите договори и прекратяване на служители заедно с останалите служители в екипа;
• Извършва анализи във връзка с прилаганите политики в областта на управление на човешките ресурси във фондацията ;
• Поддържа в актуалност органиграмата и информацията на сайта, свързана с екипа и откритите процедури за подбор;
• Поддържа в актуалност длъжностни характеристики за всички позиции в организацията.
• Провежда изходни интервюта
• Изготвя план за обучение в организацията.
• Изготвя планове за управление на приемствеността и талантите в организацията.
• Провежда обучения за меки умения.

Изисквания за позицията:

• Висше образование в подходяща специалност – „Управление на човешките ресурси“/ „Психология“;
• Минимум 3 г. практически опит във всички процеси на функцията ЧР;
• Управленски опит ще се счита за предимство.
• Практически опит в прилагането на инструменти за оценяване на способности, компетенции и личностови характеристики;
• Практически опит в управлението на организационната култура и използване на инструменти за оценка;
• Познания за законодателството, регулиращо договорните отношения, равни възможности и защита от дискриминация;
• Много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
• Английски език – отлично.

Необходими компетенции:

• Взаимодействие
• Етичност
• Работа в екип
• Работа със специализиран софтуер
• Управление на информацията
• Управление чрез компетенци
• Асертивност
• Ефективна комуникация
• Междуличностна ефективност
• Ориентация към резултати
• Емоционална интелигентност

Ние предлагаме:

• Работа в организация с кауза;
• Коректни трудово-правни взаимоотношения;
• Дългосрочни и развиващи ангажименти;
• Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
• Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
• Гъвкаво работно време и възможност за Home Office
• Мултиспорт карта
• Профилактични прегледи
• Групова застраховка срещу КОВИД

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография и мотивационно писмо на mail: y.ushovska@detebg.org . Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по докумнети кандидати, които ще поканим на интервю.
Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на Общия регламент и ЗЗЛД.

С кандидатсването си по обявата се съгласявате с Политиката за поверителност на фондацията, оповестена на www.detebg.org.

    Форма за кандидатстване