Мениджър Социални и интегрирани услуги, гр. Пловдив

Фондация „За Нашите Деца” търси Мениджър Социални и интегрирани услуги, гр. Пловдив

януари 07 2021

Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

Вие можете да станете част от нашия екип в град Пловдив на позиция:

Мениджър Социални и интегрирани услуги

 

Основни задължения:

✓ Управлява екипите предоставящи социални услуги на Център за обществена подкрепа в гр.Пловдив – целеполага, атестира, разпределя балансирано работата по случаи, работи за създаване на устойчивост и интегриране на предоставяните услуги.

✓ Основен комуникатор по социалните услуги на организацията в медии и други партньорски среди.

✓ Представлява Фондацията на форуми и събития.

✓ Активно участва в развиването и прилагането на политики и процедури за планиране, предлагане и развиване на социални и интегрирани услуги за деца и семейства в организацията.

✓ Участва в работни групи и изготвя становища от името на Фондацията по въпроси, касаещи детското благополучие.

✓ Прилага цялостна система за събиране и управление на данни в Социалната работа на Фондацията в Пловдив (ЦОП и проекти).

✓ Участва в изработването на документацията при кандидатстването в конкурси за нови социални услуги, в които участва ФЗНД.

✓ Участва в проектни дейности развивани от Фондацията.

✓ Ментор на стажанти и доброволци.

✓ Запознат е със законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.

 

Изисквания и необходими компетенции:

✓ Висше образование, специалности от област на висше образование: Социални и Стопански науки.

✓ Минимален професионален опит за заемане на длъжността – 5 години професионален опит на сходна длъжност в социалните услуги.

✓ Опит в управлението на хора, процеси и информация – 2 години.

✓ Опит във воденето на преговори с институции и други организации.

✓ Комуникативни умения.

✓ Умения за работа с конфиденциална информация и обработване на лични данни.

✓ Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint).

✓ Свидетелство за управление на МПС, категория В – ще се счита за предимство.

 

Ние предлагаме:

✓ Работа в организация с кауза;

✓ Коректни трудово-правни взаимоотношения;

✓ Дългосрочни и развиващи ангажименти;

✓ Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;

✓ Отлични условия на работа, възможност за работа „Home office“, гъвкаво работно време.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“, на e.vidinova@detebg.org или 0889752566.

*Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Форма за кандидатстване

Формуляр за свободна позиция е изпратен успешно

Благодаря ти!