Организационен координатор

септември 01 2022

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа ни търсим ОРГАНИЗАЦИОНЕН КООРДИНАТОР, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за каузата на фондацията в гр. София

Основни отговорности:

• Съдейства за ефективната работа на Изпълнителния директор и координацията на стратегическите мениджъри с цел постигане на целите на организацията.
• Координира служебните задължения на Изпълнителния директор, създава и контролира спазването на графиците и срещите му.
• Координира работните срещи Изпълнителния директор, приема телефонни обаждания, изпраща имейли и писма от негово име, приема посетители, обобщава необходимата информация от работните срещи.
• Осигурява логистично работните срещи с всичко необходимо за продуктивното им протичане. Осигурява необходимата координация между участниците като подготовка, цел на срещата и очакван резултат. Води необходимите записи и протоколи от срещите, проследява напредъка по решенията.
• Пише изявления, координационни съобщения и създава презентации от името на Изпълнителния директор.
• Осъществява връзки с външни заинтересовани страни от името на Изпълнителния директор, провежда необходимата служебна координация и комуникация за работа по общи проекти.
• Поддържа файловата система на Изпълнителния директор, осигурява пълнота, прегледност и достъпност на цялата информация свързана с управлението на фондацията.
• Организира пътувания на Изпълнителния директор.
• Планира и координира събития, разходите и отчитането.
• Подготвя регулярни отчети, справки и анализи. Провежда изследвания и изготвя доклади, които влияят на организационните политики.
• Координира срещите на мениджърския екип, както и срещите с настоятелството.Изисквания за заемане на позицията:
• Отлични организационни умения, умения за делова комуникация и кореспонденция
• Отлична езикова култура
• Комуникативност, ефективна работа в екип, гъвкавост и инициативност
• Богат административен опит
• Висока професионална етика, почтеност и отговорност
• Висше образование – професионално направление „Икономика“, „Администрация“
• Отлично владеене на английски език писмено и говоримо е задължително
• Умение да борави с различна офис техника
• Отлична компютърна грамотност /работа с електронни бази данни – MS Word, Excel; Internet, PowerPoint и други приложения
• Шофьорска книжка и активно шофиране.
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…
Ако работата за смислена кауза е вълнуваща за вас…
Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване