fbpx

Специалист „Ранна детска интервенция“

юли 11 2023

Фондация „За Нашите Деца” вече повече от 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За Комплекса ни за ранно детско развитие в гр. София търсим СПЕЦИАЛИСТ РАННА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ, ранно детско развитие.

Описание на работните задачи:

• Осъществява директна работа с деца и семейства, като предоставя психо-емоционално консултиране и подкрепа.
• Изготвя специализирани оценки и индивидуални планове в подкрепа на развитието на децата
• Изготвя психолого-педагогически оценки
• Извършва консултиране на специалисти и семейства относно детското развитие, ролята на играта и подходящите занимания за напредъка на децата.
• Организира и участва в провеждането на развитийни и социализиращи дейности за деца, работи за развиване на познавателни, комуникативни и социални умения на децата.
• Организира и провежда групови обучителни формати с деца, родители и специалисти
от здравната, образователната и социалната система.

Изисквания:

• Висше образование – „Психология“, „Детско-юношеска психология“ „Психология на развитието“, „Клинична психология“, „Логопедия“
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
• Предимство е познание и опит в работата с деца с трудности в развитието и специфични потребности
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи

Необходими качества и умения:

• Толерантност към различията
• Умения за ефективна устна и писмена комуникация
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
• Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите
• Умения за работа в екип
• Проактивност
• Гъвкавост
• Лоялност

Организацията предлага:

• Интересна и предизвикателна работа
• Трудов договор с Фондация „За нашите Деца“
• Професионални обучения и тренинги
• Справедливо възнаграждение, спрямо постигнатите резултати
• Коректни трудови отношения
• Възможности за професионално и личностно развитие
• Работа във високо мотивиран и екип от професионалисти

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване