Психолог „Ранно детско развитие“

януари 03 2023

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За Центъра ни за обществена подкрепа в гр. Пловдив търсим ПСИХОЛОГ „Ранно детско развитие“.

Описание на работните задачи:
• Осъществява директна работа с деца и семейства, като предоставя психологическо консултиране и подкрепа.
• Изготвя специализирани оценки и индивидуални планове в подкрепа на развитието на децата
• Изготвя психолого-педагогически оценки
• Извършва консултиране на специалисти и семейства относно детското развитие, ролята на играта и подходящите занимания за напредъка на децата.
• Организира и участва в провеждането на развитийни и социализиращи дейности за деца, работи за развиване на познавателни, комуникативни и социални умения на децата.
• Организира и фасилитира групова работа със семейства кандидат – осиновители във връзка с подготовката им за вписване в регистър на осиновителите.
• Организира и провежда групови обучителни формати с деца, родители и специалисти
от здравната, образователната и социалната система.

Изисквания:
• Висше образование – „Психология“, „Детско-юношеска психология“ „Психология на развитието“, „Клинична психология“
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи

Необходими качества и умения:
• Умения за ефективна устна и писмена комуникация
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
• Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите
• Умения за работа в екип
• Проактивност
• Гъвкавост
• Лоялност

Организацията предлага:
• Интересна и предизвикателна работа
• Трудов договор с Фондация „За нашите Деца“
• Професионални обучения и тренинги
• Справедливо възнаграждение, спрямо постигнатите резултати
• Коректни трудови отношения
• Възможности за професионално и личностно развитие
• Работа във високо мотивиран и екип от професионалисти

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване