Рецепционист

юли 05 2021

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За да обезпечи развитието на административните процедури и политики в Комплекс за Ранно детско развитие – гр.Пловдив, търсим:

Рецепционист

 

Роля и отговорности:

 • Посреща посетители в комплекса на организацията, като ги регистрира и насочва към специалистите;
 • Участва в управлението на следните процеси: кореспонденция, регистри, заповеди и други;
 • Отговаря за поддържане на офис пространството и офис оборудването в изправност;
 • Обработва входящата и изходяща кореспонденция и води регистри;
 • Участва в организирането на събития на Фондацията – срещи, семинари, конференции, празници и фондонабиращи мероприятия.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше/Средно образование
 • Умения за администриране и координация на процеси
 • Опит в управление на административни процеси
 • Умения за работа в екип
 • Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint,Outlook 365)
 • Отлични умения за писмена и устна комуникация

 

Организацията предлага:

 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
 • Работа в отдаден и динамичен екип.
 • Принос към благородна кауза.
 • Работа на 8 часови смени 5 дневна работна седмица
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
 • Програма „Грижа за хората“.
 • Работа в отдаден и динамичен екип.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото професионалното развитие и израстване е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

  Форма за кандидатстване