Счетоводител

май 13 2021

Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

Счетоводител

Основни задължения:

 • Актуално, коректно и прозрачно осчетоводяване на дейността на организацията
 • Водене на каса в лева и валута; Kонтрол върху касовата отчетност;
 • Отчетност на разходи за доставчици и плащания към тях;
 • Подпомагане бюджетните разпоредители във фондацията при управление на разходите по различни дейности
 • Изготвяне на справки и отчети, свързани с получени средства от дарения и тяхното разходване за ДДД;
 • Изготвяне и подаване на месечни отчети за държавно делегираните дейности и проекти, които Фондацията изпълнява
 • Изготвяне на изискуеми според българското законодателство справки и декларации
 • Пасивно интернет банкиране

 

Изисквания и необходими компетенции:

 • Висше образование, специалност „Икономика“
 • Минимум 2 години професионален опит, като счетоводител
 • Опит в работа с бюджети
 • Опит в работа с проектно отчитане
 • Познава българското счетоводно, данъчно, трудово и осигурително законодателство
 • Умения за изработване на аналитични справки и отчети
 • Компютърна грамотност (MS Excel – ниво напреднал; MS Office програми; познаване на Бизнес Навигатор е предимство)
 • Познания по английски език (предимство)

 

Ние предлагаме:

 • Работа в организация с кауза;
 • Коректни трудово-правни взаимоотношения;
 • Дългосрочни и развиващи ангажименти;
 • Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
 • Програма „Грижа за хората“.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

 

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.

*Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

  Форма за кандидатстване