Счетоводител

февруари 21 2023

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа ни търсим СЧЕТОВОДИТЕЛ, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за кузата на фондацията.

Основни задължения и отговорности:
• Организира оптимално счетоводно отчитане на организацията;
• Обработва първични и вторични счетоводни документи;
• Актуализира организационния сметкоплан;
• Изготвя финансови предложения по конкурси и проекти;
• Осъществява финансов мониторинг на проекти;
• Изготвя междинни и годишни финансови отчети по проекти;
• Изготвя финансови отчети към Корпоративни и индивидуални дарители;
• Участва в счетоводно и данъчно приключване;
• Контролира пълно, точно и навременно осчетоводяване на материални и нематериални дарения;
• Разпределя разходите съобразно утвърдената аналитичност, специфика и изисквания на донорите, и бюджета;
• Участва в комисии за избор на доставчици;
• Участва в изготвяне годишния финансов отчет на ФЗНД и организира ефективната работа с одитори, юристи, и други външни консултанти на организацията;
• Осигурява оперативна дейност на фондацията по отношение на разплащания по банков и касов път с доставчици, клиенти и персонал, и принос към управлението на паричния поток.

Изисквания към кандидата за заемане на позицията:
• Висше образование в направление Икономика – Финанси и счетоводство, Счетоводство и контрол, Финансова отчетност;
• Професионален опит – дългогодишен опит на подобна позиция е с предимство;
• Добри познания на MS Office и счетоводен софтуер (познания в Бизнес Навигатор се считат за предимство). Много добро владеене на Excel;
• Прецизност към детайла;
• Комуникативност;
• Самостоятелност и организираност;
• Способност за работа под напрежение;
• Умения за работа в екип;
• Познаване и прилагане на законодателството в областта на счетоводството;
• Умение за извличане и презентиране на информация.

Организацията предлага:
• Трудов договор с Фондация „За нашите деца“
• Пакет възнаграждение и социални придобивки
• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
• Отлични условия на труд
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Принос към една благородна кауза
• Интересна и предизвикателна работа
• Професионални обучения и трейнинги

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване