Детегледач

август 03 2022

Фондация „За Нашите Деца“ вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.За Комплекса за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работим.Ако искате да станете част от нашият екип, може да кандидатствате за позиция „Детегледач“

Роля и отговорности:
• Да полага грижи за деца от 3-7 год.с трудности в развитието в Дневен Център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ към Фондацията.
• Да подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения.
• Да подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености.
• Заедно с останалите специалисти в услугата работи по различни програми и прилага методи и техники на подкрепа, които са съобразени с индивидуалните особености на всяко дете.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

• Образование, умения и опит:
– Минимален образователен ценз – с предимство е висшето образование в социалната сфера или средно образование или психология;
– Служителят не трябва да е лишаван / ограничаван от родителски права;
– Да не страда от заболявания, опасни за здравето и живота на децата;
– Опит в отглеждането и грижата за деца със специални нужди, както и желание за развитие на допълнителни умения за работа с деца и умения за екипна работа;
– Опит в системите на здравеопазването или образованието ще се считат за предимство.

Лични качества:
– Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа;
– Позитивно настроен спрямо уязвими деца
– Способност за работа под напрежение
– Толерантност по отношение на различията
– Отговорен
– Гъвкав
– Проактивен

• Организацията предлага:
– Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ ;
– Пакет възнаграждение и социални придобивки;
– Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
– Отлични условия на труд;
– Работа в отдаден и динамичен екип;
– Принос към една благородна кауза;
– Интересна и предизвикателна работа.

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване