Социален асистент

юни 02 2021

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.
Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За нашата Детска къща, търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работим.

Ако искате да станете част от нашият екип, може да кандидатствате за позиция:

Социален асистент

Роля и отговорности:

 • Насърчава развитието на децата и емоционалното им благополучие.
 • Спазва часовете за хранене, менюто по график, грамажи.
 • Поддържа домакинството в къщата.
 • Работи в екип с останалите хора в живота на децата.
 • Познава и прилага стандартите на услугата Детска къща.
 • Участва ангажирано в различни обсъждания на случаи и обучения на екипа. Учатва в обучения.
 • Отговаря за социализиращите дейности на децата подходящи за съответната възраст и индивидуални особености.
 • Подготвя децата за самостоятелен живот и обучение/развиване на социални умения.
 • Подкрепя и стимулира самостоятелността и развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му особености.
 • Отговаря за опазване на здравето и живота на децата настанени в Детската къща.
 • Активно организира, участва и отговаря за организирането и подготовката на лични и детски празници, концерти и други мероприятия.
 • Полага грижи за 4-6 деца на възраст от 0 до 7 години. Осигурява физическа грижа за децата в къщата. Подкрепя развитието и социалното включване на децата и посреща техните нужди.

 

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – Висше, специалност Педагогика, Социална работа и/ли други релевантни.;
 • Опит в отглеждането и грижата за деца;
 • Да не са осъждани или следствени по престъпления срещу личността;
 • Кандидатите да не са лишавани/ограничавани от родителски права;
 • Добро психическо здраве;
 • Позитивно отношение към деца, преживели трудности в собствените си семейства;
 • Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата;
 • Готовност за работа в екип, обучение и развитие.
 • Да проявяват отговорност, самоконтрол, коректност и такт.
 • Да проявява търпение и любов при работа с децата.

 

Лични качества:

 • Желание за професионално развитие и изпробване на нови методи на работа;
 • Позитивно настроен спрямо уязвими деца;
 • Способност за работа под напрежение;
 • Толерантност по отношение на различията;
 • Отговорен;
 • Гъвкав.

 

Организацията предлага:

 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
 • Работа в отдаден и динамичен екип.
 • Принос към една благородна кауза.
 • Работа на 12 часови смени при сумирано изчисляване на работното време – дневни и нощни.
 • Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
 • Програма „Грижа за хората“.
 • Работа в отдаден и динамичен екип.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото професионалното развитие и израстване е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

  Форма за кандидатстване