Социален работник – гр. Пловдив

септември 14 2022

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от екипа на позицията СОЦИАЛЕН РАБОТНИК.

Описание на работните задачи:

• Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства клиенти на центъра.
• Предоставя услуги на деца и семейства, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.
• Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда.
• Изготвя необходимата документация свързана с работа по случай
• Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги
• Участва в дейности и предоставя услуги за развитие на грижа в алтернативни семейства за деца в риск
• Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра
• Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии
• Открито споделя мнението и намеренията си. Действията и поведението са основани на ясни и споделени мотиви.

Изисквания:

• Висше образование – психология, социални дейности, социална педагогика, педагогика
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
• Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето
• Активно шофиране ще се счита за предимство

Необходими качества и умения:

• Умения за ефективна устна и писмена комуникация
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
• Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите
• Умения за работа в екип
• Проактивност
• Гъвкавост
• Лоялност

Организацията предлага:

• Интересна и предизвикателна работа
• Професионални обучения и тренинги
• Справедливо възнаграждение, спрямо постигнатите резултати
• Коректни Трудови отношения
• Възможности за професионално и личностно развитие
• Работа във високо мотивиран и екип от професионалисти

Документи за кандидатстване:
• Автобиография

Личните данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване