Детегледач в Център за настаняване от семеен тип

ноември 28 2022

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа на Центъра ни за настаняване от семеен тип, в гр. София,  търсим ДЕТЕГЛЕДАЧ , който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за каузата на фондацията.

Роля и отговорности:

• Полага грижи за 6-8 деца на възраст от 0 до 7 години (вкл. дневен режим, хранене, хигиена, здравни грижи, възпитание, развитие).
• Поддържа домакинството в къщата – готвене, хигиена, пране, гладене, подреждане)
• Отговаря за опазване живота и здравето на децата.
• Работи в екип с колегите от Центъра.

Изисквания към кандидатите:
• Образование – средно (висше образование е предимство).
• Да не са осъждани или следствени по престъпления срещу личността.
• Кандидатите да не са лишавани/ограничавани от родителски права.
• Добро психическо здраве.
• Толерантно отношение към различията в произхода, историята и етнос на децата;
• Готовност за обучение и развитие.
• Опит в отглеждането и грижата за деца е предимство.

Лични качества:
• Позитивно настроен спрямо уязвими деца.
• Способност за работа под напрежение.
• Отговорен, организиран, гъвкав, коректен.

Организацията предлага:
• Принос към благородна кауза.
• Работа на 12 часови смени (дневни и нощни), при сумирано изчисляване на работното време.
• Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
• Програма „Грижа за хората“.

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване