Социален работник

октомври 25 2021

Фондация „За Нашите Деца” вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

За Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив търсим отговорен и амбициозен професионалист, който да стане част от нашия екип на позицията:

„Социален работник“

Роля и отговорности:

• Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейств клиенти на центъра по проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“ по ОПРЧР
• Идентифицира деца, нуждаещи се от подпомагащи комплексни услуги, по местата на териториалния обхват на проекта, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и подпомаганите семействата
• Оценява нуждите на децата и техните семейства.
• Информира, консултира и мотивира родителите за ползване на комплексни услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда
• Извършва активна мобилна дейност в гр. Пловдив и седем съседни общини, за да предоставя подкрепа и услуги на бенефициентите по програмата
• Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги
• Работи активно с общността, изготвя оценка за семейството и насочва родителите и децата към подкрепящи интегрирани услуги за развитие и социално включване
• Изготвя план за подкрепа от специалисти, предоставящи услуги по проекта или други услуги в общността и съблюдава за неговото коректно и съвестно изпълнение
• Работи активно с медиатори в общностите, в които предоставя подкрепа
Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии
• Участва в активно изграждане на координационен механизъм за създаване на партньорства между държавни структури и социални услуги, в териториалният обхват на проекта.

Професионални компетенции:

• Висше образование – „Психология“, „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Педагогика“
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
• Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето
• Активно шофиране ще се счита за предимство

Личностни качества и умения:

• Умения за ефективна устна и писмена комуникация
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
• Умения за работа в екип
• Проактивност

Организацията предлага:

• Трудов договор с Фондация „За нашите деца“ за рамките на проекта
• Пакет възнаграждение и социални придобивки
• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
• Отлични условия на труд
• Работа в отдаден и динамичен екип
• Принос към една благородна кауза
• Интересна и предизвикателна работа
• Професионални обучения и трейнинги

 

Ако виждате себе си в посочените изисквания и качества… Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората… Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства… Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Мая Василева-Данова, Страши Експерт„Човешки ресурси“ на тел. +359 878 336023.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване