fbpx

Социален работник

август 21 2023

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За Комплекса ни за ранно детско развитие в гр. София търсим Социален работник.

Описание на работните задачи:

• Гарантира предоставянето на качествени социални услуги на деца и семейства клиенти на центъра.
• Предоставя услуги на деца и семейства, като спазва законодателството, касаещо закрилата на децата, както и всяка друга нормативна база, която има отношение към благополучието на децата и семействата.
• Оценява нуждите на децата и техните семейства и дава предложение за ползване на услуги, които ще подобрят положението на детето в семейната му среда.
• Изготвя необходимата документация свързана с работа по случай.
• Съблюдава и проследява всички заложени дейности по определените му случаи и гарантира времевото изпълнение на плановете за услуги.
• Участва в дейности и предоставя услуги за развитие на грижа в алтернативни семейства за деца в риск.
• Работи активно с общността и насочва родителите и децата към услугите на центъра.
• Участва в организираните обучения, методични дни и супервизии.
• Изпълнява различни организационни задачи.

Изисквания:

• Висше образование – психология, социални дейности, социална педагогика, педагогика
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Предимство е опита в директна работа с деца в риск и техните семейства
• Предимство е опит в работа с общности и различни целеви групи
• Предимство е опит в/или със системата за закрила на детето

Необходими качества и умения:

• Умения за ефективна устна и писмена комуникация
• Умения за подкрепа и овластяване на клиентите
• Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите
• Умения за работа в екип
• Проактивност
• Гъвкавост
• Лоялност

Организацията предлага:

• Интересна и предизвикателна работа
• Трудов договор с Фондация „За нашите Деца“
• Професионални обучения и тренинги
• Справедливо възнаграждение, спрямо постигнатите резултати
• Коректни трудови отношения
• Възможности за професионално и личностно развитие
• Работа във високо мотивиран и екип от професионалисти

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване