Специален педагог

юли 26 2021

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства.

За Комплекса за ранно детско развитие в град Пловдив, търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работим.

Ако искате да станете част от нашият екип, може да кандидатствате за позиция

Специален педагог

Основни отговорности:

• Извършва развитийни дейности с деца имащи трудности в развитието.
• Участва в екипите, които изготвят индивидуални програми за всяко дете със специални образователни потребности.
• Участва в адаптирането на учебните материали според индивидуалните потребности на деца.
• Подпомага деца в индивидуални или групови занимания.
• Организира и води занимателни игри и разтоварващи дейности за деца.
• Използва различни технически решения и помощници в своята работа, за да подкрепи максимално обучението на деца със специални образователни потребности.
• Подпомага родителите с конкретни форми и начини за самоподготовка на детето у дома.
• Работи с мултидисциплинарен екип съставен от различни специалисти (психолози, логопеди и други) според спецификата на случая и нуждите на децата.
• Развива и предлага иновативни методи за обучението на децата и родителите, с които работи.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

Образование, умения и опит:

• Висше образование, степен бакалавър, в направление “Специална педагогика“; „Предучилищна педагогика“, „Логопедия“
• Опит в работата с деца и семейства;
• Умения за екипна работа;
• Познаване на системата за закрила на детето; системата за здравни грижи за деца; системата за предучилищно образованиe;
• Опит в прилагането на проекти в социалната сфера, ще се счита за предимство.
• Отлични комуникативни умения;
• Аналитични умения;
• Добра компютърна грамотност.

Личностни качества:

• Проактивност;
• Гъвкавост;
• Лоялност;
• Нагласа за учене и развитие.

Организацията предлага:

• Трудов договор с Фондация „За нашите деца“;
• Пакет възнаграждение и социални придобивки;
• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване;
• Отлични условия на труд;
• Работа в отдаден и динамичен екип;
• Принос към една благородна кауза;
• Интересна и предизвикателна работа.

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Мая Василева-Данова, Страши Експерт„Човешки ресурси“ на тел. +359 878 336023.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване