Специален педагог

септември 02 2022

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа ни в гр. София търсим СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за каузата на фондацията.

Отговорности:

• Проучва целевата група, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността;
• Използва различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценява равнището на усвоеното знание от всяко насочено към услугата дете с цел планиране на педагогически намеси относно подготовката за първи клас;
• Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете, съдържащи различни тематични компоненти;
• Участва в разработването на индивидуалните планове;
• Провежда индивидуални занимания с деца;
• Разработва обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други;
• Избира учебни средства и материали, учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;
• Обучава родителите за работа с детето;
• Посещава заедно с децата и родителите на училище, с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
• Участва в периодични срещи с екипа с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други.

Общи изисквания за позицията:

• Добри комуникативни умения и мотивация за работа в екип.
• Готовност за работа с деца от 0 до 7 години със специфики в развитието.
• Познаване на нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравна грижа за деца и предучилищна подготовка.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Висше образование, степен „Бакалавър“ или „Магистър“;
• Професионално направление – „Специална педагогика”;
• Предишен професионален опит се счита за предимство;
• Компютърна грамотност;
• Допълнителни квалификации и опит са предимство.

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване