fbpx

Специалист „Ранно детско развитие“

април 01 2024

Вече повече от 30 години, фондация „За Нашите Деца“ подкрепя най-уязвимите деца в ранна възраст, стимулирайки развитието им още от тяхното раждане. От създаването си досега фондацията е подкрепила над 26 000 деца и родители, като дейността ни се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив.

За екипа на ЦОП „За Деца и Родители“ в гр. Пловдив търсим Специалист „Ранно детско развитие“, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за каузата на фондацията по проект „Холистична подкрепа за ранно детско развитие“

Основни задължения и отговорности:

• Участва в организирането и реализирането на групови дейности за ранно детско развитие на територията на община Пловдив и още 7 общини в област Пловдив.
• Участва в срещи по договаряне на развитийни и социализиращи дейности в болнични заведения, детски градини, детски ясли и училища.
• Отговаря за реализирането на груповата работа с детски градини и училища, с които КРДР Пловдив има изградени партньорства. Подава предложения за създаване на нови партньорства.
• Организира и провежда групови обучителни сесии с деца, родители и специалисти относно ролята на играта в развитието на детето, стадиите в развитието на детето и необходимостта от съвместни занимания между децата и родителите.
• Участва в организирането и съдейства за провеждането на социализиращи и други необходими дейности за деца и семейства.
• Взема самостоятелни решения по отношение на организацията на работата и начина на изпълнение на поставените задачи.
• Изготвя примерен годишен план-график за дейности с деца, родители и специалисти, който обсъжда с екипа и прекия си ръководител.
• Управлява средно месечно по 5 групови формата в Пловдив и областта, по предварително изготвен месечен план – график на дейностите.
• Събира, анализира и отчита информация относно наблюденията и резултатите от проведената работа с децата, родителите и специалистите.
• Владее, развива и прилага универсални програми за ранно детско развитие в групов формат на терен.

Изисквания за заемане на позицията:

• Висше образование – „Психология“, „Специална педагогика“, „Педагогика – начална и предучилищна“;
• Опит в работата с деца и семейства;
• Опитът в провеждането на групови дейности с деца е предимство;
• Компютърна грамотност;
• Умения за бърза и адекватна реакция;
• Добри комуникативни умения;
• Умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

Организацията предлага:

• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
• Работа в отдаден и динамичен екип.
• Принос към благородна кауза.
• Работа на 8 часови смени 5 дневна работна седмица.
• Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
• Програма „Грижа за хората“.
• Работа в отдаден и динамичен екип.

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване