Специалист Сграден фонд и складово стопанство

декември 06 2021

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

 

Ако искате да станете част от нашия екип, може да кандидатствате за позицията

СПЕЦИАЛИСТ СГРАДЕН ФОНД И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО 

/офис град Пловдив/

Основни отговорности:

• Поддръжка на сградния фонд и имуществото на Фондацията;
• Организира складови наличности и материални дарения;
• Извършва товаро-разтоварни дейности;
• Организация на доставки и снабдяване с материали и консумативи;
• Обслужване на автопарка на организацията;
• Отчита приемането и преразпределението на материалните дарения;
• Следи за състоянието и изправността на поверените му имущество, материали и техника;
• Участва в ремонтни и следремонтни дейности на помещенията на организацията.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:

• Добра компютърна грамотност (Excel, Word, Outlook)
• Активен шофьор;
• Добрата техническа грамотност и опит на подобна позиция ще се счита за предимство.

Необходими компетенции:

• Проактивност и самоорганизация;
• Умения за ефективна устна и писмена комуникация;
• Умения за работа в екип;
• Осигуряване качество на работа.

 

Ние предлагаме:

• Работа в организация с кауза;
• Коректни трудово-правни взаимоотношения;
• Дългосрочни и развиващи ангажименти;
• Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;
• Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ;
• Програма „Грижа за хората“.

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото професионалното развитие и израстване е важно…

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография.
Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси моля не се колебайте да се свържете с Мая Данова, Старши експерт „Управление на Човешки ресурси“ на тел. +359878336023.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване