Старши експерт „Застъпничество и проекти“

Фондация „За Нашите Деца” търси Старши експерт „Застъпничество и проекти“

април 13 2021

Фондация „За Нашите Деца” вече 28 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом.

Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

Старши експерт „Застъпничество и проекти“

 

Основни задължения:

✓ Участва в разработване, планиране и изпълнение на програмите и дейностите на организацията по застъпничество и влияние върху политиките за деца и семейства и ранно детско развитие;

✓ Изготвя становища и позиции на организацията по актуални теми;

✓ Привлича подкрепата на ключови заинтересовани страни, в съответствие с целите на застъпничеството;

✓ Участва в привличането на средства за проектни дейности и фондонабиране през институционални донори;

✓ Координира процеси на планиране и изпълнение на проекти, насочени към гарантирането на правата на децата и повишаването на детското благосъстояние.

✓ Разработва информационни материали по темите, по които организацията има експертиза и които стъпват на доказателства;

✓ Представлява организацията в определени формати за влияние върху политиката пряко, или съдейства за участието на организацията в лицето на друг член на екипа като осигурява постигане целите на застъпническата програма;

✓ Активно допринася за управленията на отношенията на организацията с различни формални и неформални мрежи и обединения, така, че това партниране да е в полза на организацията за постигане на нейните стратегически цели;

✓ Прилага мониторинг и отчитане на определени проектни дейности в синхрон със съществуващите правила и политики на фондация и изискванията на донорите.

 

Изисквания и необходими компетенции:

✓ Висше образование в сферата на Хуманитарните или Социалните науки;

✓ Отлично владеене на английски език;

✓ Опит в извършването на застъпнически дейности в неправителствения сектор;

✓ Познания за процесите на мониторинг, оценка и анализ на националните политики и законодателство, особено в социалната сфера;

✓ Опит в изготвяне на проектни предложения;

✓ Опит в координирането на проектни дейности.

 

Ние предлагаме:

✓ Работа в организация с кауза;

✓ Коректни трудово-правни взаимоотношения;

✓ Дългосрочни и развиващи ангажименти;

✓ Професионално развитие съобразено с Вашите интереси и силни страни;

✓ Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.

✓ Програма „Грижа за хората“.

 

Ако Вие искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейности в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…
Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография, използвайки формата по-долу. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Ако не успеете да откриете отговори на всичките си въпроси, моля не се колебайте да се свържете с Елиана Видинова, Специалист „Човешки ресурси“ на тел. 0889 752 566.

*Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Форма за кандидатстване

Формуляр за свободна позиция е изпратен успешно

Благодаря ти!