fbpx

Супервайзър-обучител

април 19 2024

Вече повече от 30 години фондация „За Нашите Деца“ подкрепя най-уязвимите деца в ранна възраст, стимулирайки развитието им още от тяхното раждане . От създаването си досега фондацията е подкрепила над 26 000 деца и родители, като дейността ни се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив.

За екипа на организацията търсим СУПЕРВАЙЗЪР-ОБУЧИТЕЛ.

Основни отговорности и задължения:

• Провежда индивидуални и групови супервизии със специалисти и екипи, ангажирани в сферата на социалните услуги и предоставящи психо-социална работа.
• Прави анализ и оценка на работата по случай и ефективността на провеждане на интервенции, като изготвя анализи и доклади.
• Предоставя индивидуални и групови супервизии на приемни семейства и семейства в риск.
• Оценява индивидуалните и професионални граници и способността за понасяне на фрустрация, като прилага инструментариум.
• Адаптира и прилага методи и подходи за превенция и консултиране на хора с различни проблеми и потребности.
• Прилага различни методи и процедури за утвърждаване и справяне с изтощението в сферата на социалните услуги.
• Прилага методи за професионална и емоционална подкрепа на служители и екипи в сферата на социалните услуги.
• Подбира и планира подходящи методи, средства, материали и обучителен инструментариум за провеждане на обучения със специалисти в социалните услуги и родители.

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование в някоя от следните специалности: „Психология“, „Педагогика“ или друга подходяща специалност в сферата на помагащите професии;
• Опитът в обучението и супервизията са предимство;
• Теоретични и практически знания в сферата на социалната работа;
• Способност за работа с лица от различни уязвими групи;
• Умения за бърза и адекватна реакция;
• Умения за вземане на решение в ситуация на криза и/или емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции;
• Добри комуникативни умения;
• Умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

Организацията предлага:
• Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
• Трудов договор на с фондация „За нашите деца“.
• Работа в отдаден и динамичен екип.
• Принос към благородна кауза.
• Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
• Програма „Грижа за хората“.

Ако искате да работите за динамично развиваща се организация с утвърдена програма за грижа за хората…
Ако искате да сте част от дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства…

Кандидатствайте при нас, като изпратите автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване