Заместник изпълнителен директор с профил организационно развитие и управление на проекти

юли 12 2021

Фондация “За Нашите Деца” е българска неправителствена организация, която от 1992 година подкрепя уязвимите български деца и техните семейства. “За Нашите Деца” е наследник на британските правозащитни организации “Европейски детски тръст”, “Християнски детски фонд” и “ВсякоДете”. С международния опит и качествената експертиза, за първи път организацията прилага на национално ниво подкрепата за родители с цел предотвратяването на изоставянето на деца, приемната грижа и създава първите общински екипи от социални работници в закрилата на детето. Повече от 29 години фондация “За Нашите Деца” е еталон за качествена социална работа, която се интегрира качествено в държавната политика за закрила на децата.

Мисия: Създаваме среда, в която всяко дете в ранна възраст развива своя потенциал, заедно със семействата и общността.

Визия: Развитие и щастливо детство за децата в ранна възраст в България.  

В работата си се водим от следните основни ценности:

 • постижения и резултати, професионализъм и компетентност, отговорност към нашите клиенти и заинтересованите страни, доверие и етичност.

 

Нашите каузи:

 • Ранно детско развитие
 • Семейна подкрепа и превенция на риска
 • Приемна грижа за деца в риск
 • Детска къща-временна грижа за деца от 3 до 7г. възраст.
 • Дневен център „Развитие“ за деца с увреждания.

 

Като част от нашето разрастване и желание за позициониране на организацията на международно ниво, обяваваме позицията

Заместник изпълнителен директор

на Фондация „За нашите деца“

 

Основна цел на длъжността:

Подпомага стратегическото управление на Фондация „За нашите деца“ с профил организационно развитие и управление на проекти. Управлява проектната дейност на Фондация „За нашите деца“, като разширява проектното портфолио, с цел привличане на ресурси и експертиза за дейностите на фондацията. Управлява организационното развитие, разрастване на фондацията, като управлява отношенията с Консултативен съвет и Настоятелството.

Ключови  задължения:

 • Следи тенденции в Европейски и световен план в развитието на доставчиците на услуги като Фондация „За нашите деца“;
 • Проучва, предлага и внедрява успешни модели на устойчиво функциониране на НПО;
 • Развива и използва потенциала на контактите и взаимотношенията с дипломатическите мисии и международни партньори в сферата на организационното развитие и технологичните решения за добро управление и планиране;
 • Гради образа на организацията вътре и вън като допринася за представяне на историята, етапите на организационното ни развитие, организационния ни модел на функциониране, начина ни на работа и постиженията, спрямо обществените процеси в България и ЕС.
 • Работи по привличане на нови стратегически партньори за развитие на дейността на фондацията;
 • Управлява проектната дейност на фондацията, като участва в проектното проучване, кандидатсване, управлението на проектите на фондацията, като контролира координационните и функционални връзки в проектното управление, отчетността и изпълнението на заложените показатели и бюджетни рамки.
 • Работи заедно с мениджмънта за поддържането на високо ниво на прозрачност на организацията, като гарантира високо ниво на познание в организацията, както и съдейства за наличието на актуална стратегия, годишен план и организационни бюлетини с описание на постиженията и предизвикателствата, комуникирани с групите клиенти на организацията.
 • Работи за повишаване на разбирането и подобряване на подхода, базиран на човешките права;
 • Управлява модел, по който да реализираме обучителната дейност като стопанска дейност, така и като обществено полезна дейност;
 • Управлява застъпническата дейност на фондацията, стратегическите комуникации и партньорства с други сектори на обществения живот, като отговор на външната среда в България относно правата на децата, и ролята на НПО;
 • Управлява и развива участието в международни проекти и позиционирането ни сред международни НПО организации и асоциации;
 • Управлява международното позициониране и планирането на обучителната ни дейност;
 • Развитие на социалните иновации и предприемачество във фондацията;

 

 

Какъв е успешният кандидат?

 • Притежава управленски опит – минимум 5 години в сферата на НПО/ предоставяне на социални и интегрирани услуги/ в международни НПО/ управлението на международни проекти, като познава отлично българското и европейското законодателство в областта на социалната политика, както и основните предизвикателства по прилагането им;
 • Притежава умения да води и управлява екип;
 • Има квалификация в областта на – икономика/социални услуги и предприемачество/ социална педагогика/психология/социални дейности , както и допълнителни специализации или публикации в областта на социалните и интегрирани услуги, застъпничеството, управление на проекти по обезпечаване на каузи и др. свъзрано с длъжността.
 • Отлично владее английски език – писмено и говоримо; Предимство е владеенето на руски език.
 • Отлична писмен и устна грамотност на български език;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Притежава стратегическо мислене и умения да планира;
 • Има опит в отразяване и представяне в медиите на своята работа;
 • Има отлични комуникативни умения, като демонстрира опит в създаването на креативни начини за ангажиране на обществени и корпоративни партньори от национален и международен мащаб;
 • Притежава дипломатически умения и умения за работа с представители на дипломатическите представителства в България;
 • Активен член сте в национални и международни асоцииации от НПО сектора.

 

Как да кандидатсвате

Ако смятате че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, имате опит в НПО сектора, международни НПО, запознати сте с етапите и механизмите за привличане, управление и отчитане на международни проекти, притежавате отлични презентативни и комуникативни умения, имате изявена позиция по въпросите на правата на децата и познавате услугите за предоставяне на социални и интегрирани услуги, имате желание, мотивация и воля за развитие в НПО сектора, то тогава :

 • Моля изпратете Вашите автобиография и мотивационно писмо на английски език в срок до 01 август 2021 г. на y.ushovska@detebg.org
 • Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати;

 

Организацията предлага:

 • Постоянен трудов договор;
 • Място на работа – София, ул Гюешево 21
 • Ниво да длъжносттта – висш мениджмънт и грейд спрямо вътрешна система за оценка на длъжностите според нейната тежест и роля в организацията;
 • Възнаграждения спрямо вътрешната система за заплатообразуване и съобразено с нивото на длъжостта;
 • Възможност за ползване на Home Office;
 • Социален пакет, съгласно вътрешна програма за фондацията;
 • Възможности за обучение и кариерно развитие;

 

Етапи на подбора:

 • Подбор по документи;
 • Интервю с одобрените по документи кандидати;
 • Представяне на концепция за развитие на фондацията;
 • Представяне на предложение за работа;
 • Добре дошли във ФЗНД.

  Форма за кандидатстване