fbpx

Застъпничество и изследователска дейност

Нашата програма за застъпничество има за цел да защити правото на всяко дете да живее и да се развива в сигурна семейна среда. Нашият подход е основан на Конвенцията на ООН за правата на детето и международната и национална рамка за защита правата на децата. Докато през социалните ни услуги достигаме пряко до децата и семействата, чрез влияние върху политиките на национално и местно ниво, ние можем да достигнем до всички деца и семейства в цялата страна.

Застъпваме се за въвеждането на цялостна политика за детското благосъстояние и възприемането на политики, основани на доказателствата, във всички сфери, свързани с правата на детето в България. Приоритетните теми, по които извършваме застъпнически дейности, са:

– Ранно детско развитие​

– Социални и интегрирани услуги в общността​

– Детска бедност​ и социално изключване

– Закрила на детето, вкл. деинституционализация, приемна грижа, превенция на изоставянето и на разделянето на децата от родителите, капацитет на системата за закрила на детето

– Насилие срещу децата

– Правата на децата с увреждания и затруднения в развитието​

По тези теми екипът на нашата организация притежава високо развита експертиза, която се основава както на нашата практика в социалните и интегрираните ни услуги, така и на нашата изследователска дейност.

През последните години разширяваме обхвата на нашата изследователска дейност. Самостоятелно и в партньорство с други организации извършваме изследвания, насочени основно върху политиките и практиките, свързани с нашите приоритетни теми за застъпничество. Изследователската ни дейност цели да подпомогне застъпническата програма чрез извличане на данни и доказателства, чрез които обособяваме нашите препоръки за подобряване на политиките.

Тук можете да се запознаете с нашите позиции, доклади и изследвания.

Участваме в редица мрежи и обединения, чрез които създаваме партньорства и работим заедно с други съмишленици в посока осигуряване на правата на децата в нашата страна.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

Как срещата ни с Мария промени достъпа до услуги за всички неосигурени бременни жени

В края на 2023 г. специалисти от екипа на фондация „За Нашите Деца“ участваха в информационна среща с цел популяризиране на промените в Наредба №26 от 2007 г.  на Министерство...

Научи повече

Любовта като двигател да се справим с неочаквани предизвикателства

От всички видове любов на този свят, майчината е най-дълбока и интензивна. Любовта на майката е безусловна. Тя се появява в момента, в който жената научи, че в нея се...

Научи повече

Изненадващата поява на Владко

Сигналите, които получаваме във фондация „За Нашите Деца“ за непълнолетни родилки, които имат намерение да изоставят новороденото, не са рядкост. Историите като тази обаче, са изключение.  След получаване на спешен...

Научи повече

Волята на една майка детето ѝ да има по-добър живот

През лятото се запознахме с млада самотна майка на три годишно момче. Жената е от ромски произход, като това е единственото й дете и е решена да няма повече деца,...

Научи повече

Как подкрепата в точния момент съхрани едно семейство

Десислава и Мартин са заедно от седем години. Животът им никога не е бил лесен – събират ги именно еднаквите премеждия, през които са преминали.    Трудностите продължават да са част...

Научи повече

Как Бети тръгна уверено на детска градина

Запознахме се с малката Бети още като беше бебе, а днес тя е вече на 3 г. и расте щастлива със семейството си в грижите на родителите и прародителите си....

Научи повече

Темата „табу“ – когато не се говори за произхода на детето

Весела и Ани са майка и дъщеря, но нямат кръвна връзка – Ани е изоставена от биологичните си родители и Весела я осиновява, когато е на 2 годинки. Към днешна...

Научи повече

Мариана Соколова, ръководител на Детска къща: В къщата влизат деца, преживели тежки травми, а мисията ни е да ги предадем здрави и уверени на техните семейства

В рубриката ни „Фондацията говори“ ще ви представим дейността ни в Център за настаняване от семеен тип „Детство“, или както екипът ни го нарича „Детска къща“, с Мариана Соколова, ръководител...

Научи повече

Tyent България поставя на първо място здравето и детското щастие

Oт тази есен Tyent България подкрепят каузата на фондация „За Нашите Деца“ за развитие и щастливо детство на най-малките деца в България. Те помогнаха за осъществяването на нашето най-голямо благотворително събитие...

Научи повече

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303