Застъпничество и изследователска дейност

Нашата програма за застъпничество има за цел да защити правото на всяко дете да живее и да се развива в сигурна семейна среда. Нашият подход е основан на Конвенцията на ООН за правата на детето и международната и национална рамка за защита правата на децата. Докато през социалните ни услуги достигаме пряко до децата и семействата, чрез влияние върху политиките на национално и местно ниво, ние можем да достигнем до всички деца и семейства в цялата страна.

Застъпваме се за въвеждането на цялостна политика за детското благосъстояние и възприемането на политики, основани на доказателствата, във всички сфери, свързани с правата на детето в България. Приоритетните теми, по които извършваме застъпнически дейности, са:

– Ранно детско развитие​

– Социални и интегрирани услуги в общността​

– Детска бедност​ и социално изключване

– Закрила на детето, вкл. деинституционализация, приемна грижа, превенция на изоставянето и на разделянето на децата от родителите, капацитет на системата за закрила на детето

– Насилие срещу децата

– Правата на децата с увреждания и затруднения в развитието​

По тези теми екипът на нашата организация притежава високо развита експертиза, която се основава както на нашата практика в социалните и интегрираните ни услуги, така и на нашата изследователска дейност.

През последните години разширяваме обхвата на нашата изследователска дейност. Самостоятелно и в партньорство с други организации извършваме изследвания, насочени основно върху политиките и практиките, свързани с нашите приоритетни теми за застъпничество. Изследователската ни дейност цели да подпомогне застъпническата програма чрез извличане на данни и доказателства, чрез които обособяваме нашите препоръки за подобряване на политиките.

Тук можете да се запознаете с нашите позиции, доклади и изследвания.

Участваме в редица мрежи и обединения, чрез които създаваме партньорства и работим заедно с други съмишленици в посока осигуряване на правата на децата в нашата страна.

Щастливите истории на тези, на които помогнахме

Йоан и Калоян

Историята на две момчета в Дневния ни център

Научи повече

Мими в страната на чудесата

Или как с общи усилия помогнахме едно дете да расте здраво и щастливо и върнахме надеждата на родителите му

Научи повече

С нашата подкрепа малкият Андрей отново ще се радва на бащина грижа

щастлива история от Пловдив

Научи повече

Чудото Палечка

Тя е малкото чудо на едни усмихнати млади родители

Научи повече

Как един приемен родител пренаписа 6 детски истории

Приемната грижа е призвание за Даниела. Тя пише поезия, но истински въздействащите й творби са написани с невидимо мастило – с него тя е пренаписала историята на Мария, Калина, Ради и Лина, Невена, а сега и Елена.

Научи повече

Историята на Даяна и новите очила

Малката Даяна, която от половин година ползва нашите услугите за ранно детско развитие вече е едно прохождащо малко момиченце, което реди кули от кубчета и с все повече интерес опознава света.

Научи повече

Майчината любов е по-силна от всичко

Научи повече

Нова инициатива: Осиновителна група за взаимопомощ

място за общуване, споделяне и спонтанна подкрепа

Научи повече

Колко са 6 месеца, когато си на 4 години?

Всеки, който се е грижил за малко дете, знае, че 6 месеца от неговия живот могат да са цяла вечност, могат да са един миг, а може да са и двете.

Научи повече

кв. Сердика, ул. Гюешево 21 София, България, 1303